Spája nás spoločný záujem - výcvik psov

Niečo o nás:

Ako jednotlivci sa výchove a výcviku psov venujeme už od našich mládežníckych liet a našim pôsobiskom boli rôzne kynologické kluby. Postupne časom sme získavali skúsenosti a nachádzali si aj vlastný pohľad na výcvik a výcvikové metódy.

No ako vo väčšine prípadov - všade "dobre", ale vo vlastných priestoroch najlepšie! A tak sme sa v období po roku 2011 ako skupinka nadšencov pre športovú kynológiu rozhodli založiť fungujúci kynologický klub zameraný na aktívny všestranný výcvik psov.V poslednom období sme sa venovali predovšetkým budovaniu nového kynologického areálu a výcviky dočasne prebiehali na základe vzájomnej dohody na ihrisku v obci Nový svet. 

Naša intenzívna snaha bola odmenená a tak sa od konca leta 2016 už môžeme pochváliť s vlastnou, ohradenou a bezpečnou výcvikovou plochou.  

Medzi naše hlavné aktivity patrí predovšetkým výcvik psov bez ohľadu na plemeno a preukaz pôvodu so zameraním na

  • športovú kynológiu,
  • prípravu psov na bežné životné situácie,
  • základnú výchovu a socializáciu psov,
  • základný aj vrcholový výcvik psov všetkých plemien aj krížencov,
  • prípravu psov na skúšky a bonitácie.

Pretože pes je pre nás v prvom rade živý tvor a každý jeden je jedinečnou osobnosťou, tak jeho výcvik a metódy mu "ušijeme" na mieru podľa jeho individuálnych potrieb a tak, aby sa predovšetkým nenarušoval vzťah medzi majiteľom a jeho psom. Neustále sa vzdelávame a naše výcvikové metódy sú postavené na budovaní a upevňovaní pozitívneho vzťahu medzi psom a jeho majiteľom.

 

Máme v pláne pravidelne usporadúvať:

  • ukážky pre verejnosť s cieľom šíriť medzi ľuďmi osvetu a tiež prezentovať svoju činnosť.
  • skúšky podľa Národného aj Medzinárodného skúšobného poriadku

 

Výcvik bude prebiehať pod vedením výcvikárov a pri nácviku obrán sa psom bude venovať figurant, ktorý individuálnym prístupom pripraví Vášho psa čo možno najvšestrannejšie.

Naše skúsenosti a vaše odhodlanie sú cestou, ktorou sa spoločne dostaneme do cieľa....