Spája nás spoločný záujem - výcvik psov

Kynologický klub DogSport Senec

 

 

Sme dobrovoľným občianskym združením s hlavným cieľom rozvoja a podpory kynológie so zameraním na výchovu a výcvik psov všetkých plemien s preukazom pôvodu aj bez neho.


Našim cieľom je propagovať, podporovať a rozvíjať:

  • pozitívny vzťah k zvieratám,
  • vzťah detí a mládeže ku psom a kynológii,
  • všetky činnosti súvisiace s výchovou a výcvikom psov, ich športovým a pracovným využitím,
  • športovú kynológiu formou prípravy psov na skúšky a preteky podľa platných národných a medzinárodných skúšobných poriadkov.

 

Názov: KYNOLOGICKÝ KLUB DOGSPORT SENEC (oficiálna skratka KK Dogsport)
Sídlo: Šafárikova 109, 903 01 Senec
Pôsobnosť: Územie Slovenskej republiky
IČO:     42263069
Bankové spojenie:
Fio banka
IBAN: SK65 8330 0000 0028 0090 8358
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Kde nás nájdete:

naše výcvikové priestory sa nachádzajú neďaleko obce Nový Svet (okres Senec) 
Kontakt: tel. +421 902 692 343

 

Naše stránky sú určené pre všetkých záujemcov o kynológiu a ich cieľom je informovať o činnosti klubu. Nájdete tu informácie nielen z histórie klubu, aktuálneho diania v klube, ale aj o akciách, ktoré zatiaľ len pripravujeme.